WARUNKI UZYTKOWANIA

Zawartosc niniejszj Witryny, www.russelleurope.com (dalej “Witryna”) wlacznie, i nie wykluczajac niczego, z tekstem i obrazami na niej przedstawionymi oraz ich uklad (zbiorczo nazwany dalej “Materialami”) jest wlasnoscia korporacji nowojorskiej, firmy Fruit of the Loom Inc. Materialów na tej Witrynie i którejkolwiek Witrynie na World Wide Web bedacych wlasnoscia, lub kierowanych i podlegajacych kontroli Fruit of the Loom Inc., lub którejkolwiek z pokrewnych, filii lub jednostek zaleznych (zbiorczo nazwanych dalej “Firma Fruit”) nie wolno kopiowac, rozprowadzac, transmitowac, wtórnie publikowac, przesylac poczta lub w jakikolwiek inny sposób transmitowac bez uzyskania pisemnej zgody od Firmy Fruit, z wyjatkiem pobrania jednej kopii Materialów na komputer uzytkownika do jego osobistego i niekomercyjnego uzycia pod warunkiem ze nie zostana skasowane lub zmienione prawa autorskie, znaki handlowe lub inne informacje dotyczace wlasnosci zawartych w Materialach. Modyfikowanie lub wykorzystanie Materialów w sposób inny niz powyzej zezwolony bedzie uznane jako pogwalcenie wlasnosci intelektualnej Firmy Fruit. Pod zadnym pozorem nie udziela sie odrebnych pozwolen na drukowanie, kopiowanie, reprodukowanie, rozprowadzanie, trnsmitowanie, ladowanie, pobieranie, magazynowanie, publiczne pokazywanie, zmienianie lub modyfikowanie Materialów, laczenie hyperlinkiem innych witryn do Witryny, wzglednie korzystanie ze znaków handlowych, nazw handlowych lub wszelkich innych materialów podlegajacych prawom autorskim Firmy Fruit.

Dostep i uzytkowanie tej Witryny podlegaja równiez kolejnym warunkom i wszelkim innym stosownym prawom. Odwiedzajac niniejsza Witryne i przegladajac jej zawartosc, uzytkownik akceptuje te warunki bez ograniczen i bezwarunkowo.

Materialy udostepnione sa bezplatnie dla wygody i tylko dla celów informacyjnych “TAKI JAKI JEST, GDZIE JEST, JEZELI DOSTEPNY”. Firma Fruit nie gwarantuje ani nie przyjmuje zadnej odpowiedzialnosci za dokladnosc, kompletnosc lub aktualnosc (waluta) informacji, tekstów, grafiki, linków lub innych skladników zawartych w tej Witrynie, a Firm Fruit jednoznacznie zrzeka sie odpowiedzialnosci za bledy i opuszczenia w Materialach. Co wiecej, produkty zademonstrowane na tej Witrynie moga nie byc dostepne we wszystkich krajach. Firma Fruit bedzie starac sie, ale nie zobowiazuje sie, uaktualniac informacje zawarte na tej Witrynie.

JEDNOCZESNIE FIRMA FRUIT ZRZEKA SIE WSZELKICH GWARANCJI, SKARG I ADNOTACJI, JEDNOZNACZNYCH LUB DOMYSLNYCH ODNOSNIE INFORMACJI UDOSTEPNIONYCH NA TEJ WITRYNIE LUB PRZEZ TE WITRYNE, WLACZNIE, ALE NIE OGRANICZAJAC SIE, Z GWARANCJAMI TYTULU PRAWNEGO, ZDOLNOSCI HANDLOWEJ, NADAWANIA SIE DO JAKIEGOS CELU, NIENARUSZALNOSCI ORAZ WOLNOSCI OD WIRUSA KOMPUTEROWEGO.

FIRMA FRUIT NIE BEDZIE ODPOWIEDZIALNA ANI PRAWNIE ANI FINANSOWO W STOSUNKU DO OSÓB LUB JEDNOSTEK PRAWNYCH (WLACZNIE I BEZ WYJATKÓW, Z OSOBAMI MOGACYMI KORZYSTAC Z TYCH MATERIALÓW) ZA WSZELKIE STRATY, SZKODY (RZECZYWISTE, WYNIKAJACE Z KONSEKWENCJI, KARNE LUB INNE) ODNIESIONE RANY CIELESNE, ROSZCZENIA, LUB WYNIKAJACE Z INNYCH POWODÓW CZY NATURY W OPARCIU O, LUB WYNIKAJACYCH, Z KORZYSTANIA, PRZEGLADANIA NINIEJSZEJ WITRYNY, LUB INFORMACJI PODANEJ WE WITRYNIE PRZEZ FIRME FRUIT CZY TO BEDACEJ WYNIKIEM BLEDÓW CZY OPUSZCZEN W MATERIALACH, WSZELKIEGO KORZYSTANIA Z MATERIALÓW PRZEZ OSOBY TRZECIE, ZAWARTOSC MATERIALÓW, USZKODZEN LUB WIRUSÓW KTÓRE MOGA ZAKAZIC TWÓJ KOMPUTER LUB PODOBNY SPRZET Z POWODU ODWIEDZENIA, WYKORZYSTANIA LUB PRZEGLADANIA TEJ WITRYNY LUB POBIERANIA MATERIALU, DANYCH, TEKSTU LIB OBRAZÓW Z TEJ WITRYNY. DECYZJE OPARTE O INFORMACJE ZAWARTE NA TEJ WITRYNIE NALEZA WYLACZNIE DO ODPOWIEDZIALNOSCI ODWIEDZAJACEGO, I W ZAMIAN ZA WYKORZYSTYWANIE WITRYNY, TY JAKO OSOBA ODWIEDZAJACA ZGADZASZ SIE NA USTANOWIENIE NIEWINNOSCI FIRMY FRUIT WOBEC WSZELKIEGO RODZAJU ROSZCZEN LUB SZKÓD WYNIKAJACYCH Z PODJETYCH DECYZJI W OPARCIU O TAKIE INFORMACJE. W WITRYNIE NIE MA NIC CO MOGLOBY ZOSTAC UZNANE ZA PORADE INWESTYCYJNA.

Przez podanie informacji (takich jak komentarz, dane, odpowiedzi, pytania, sugestie, plany, pomyslu i tym podobne) Firmmie Fruit droga emailowa, zgadzasz sie ze informacja takanie bedzie poufna i nie bedaca niczyja wlasnoscia, a Firma Fruit bedzie posiadala nirograniczone prawa to wykorzystania (lub niewykorzystania), dystrybucji (lub jej braku), reprodukowania (lub jego braku, i ujawniania (lub nieujawniania) tej informacji która Firma Fruit uzna za wlasciwa bez rekompensaty lub potwierdzenia jej zródla. Firma Fruit bedzie miala wolna reke w zakresie wykorzystania pomyslów, wiedezy lub technik zawartych w informacji podanej przez osobe odwiedzajaca Witryne emailem lub z którejkolwiek Witryny Firmy Fruit z jakiegokolwiek powodu, wlacznie, ale nie wykluczajac, rozwoju, produkcji lub technik marketingowych lub uslug opartych na taklich informacjach.

Zdjecia osób, miejsc, produktów, osobistosci przedstawione w Witrynie sa albo wlasnoscia lub sa wykorzystane prez Firme Fruit za pozwoleniem. Wykorzystywanie któregokolwiek z tych zdjec przez odwiedzajacego lub przez inne osoby jest zakazane z wyjatkiem kiedy uzyskane bedzie pisemne pozwolenie od Firmy Fruit. Wszelkie nieuprawnione wykorzystywanie tych obrazów moze naruszyc prawa autorskie, znak handlowy, prywatnosc i prawa i regulaminów publikacji i komunikacji.

Znaki handlowe, nazwy handlowe, znaki uslugowe, znaki logo oraz symbole komercyjne wyswietlone w Witrynie (zwane dalej „Znakami”) sa zarejstrowanymi lub niezarejestrowanymi Znakami Firmy Fruit i innych. Zadan informacja podana w Witrynie bedzie uznana jako dajaca przyzwolenie, przez skojarzenie, wykluczenie lub inne, wszelkie prawo do wykorzystania Znaku bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy Fruit lub osoby trzeciej która jest ich wlascicielem.

Witryna moze od czasu do czasu zostac polaczona linkami hypertekstu do innych witryn na World Wide Web, które nie znajduja sie pod kontrola Firmy Fruit. Firma Fruit nie dokonala przegladu, ani tez nie monitoruje witryn polaczonych z niniejsza Witryna i nie jest odpowiedzialna, ani tez nie zglasza pretensji odnosnie ich zawartosci i zawartosci innych witryn z nia polaczonych. Sam fakt, ze Firma Fruit moze przedstawic link do innej witryny nie stanowi potwierdzenia, autoryzacji, sponsorowania czy nawiazywaniu stosunków handlowych w odniesieniu do takich stron, ich wlascicieli lub przedstawicieli. Jezeli i kiedy Firma Fruit przedstawia takie linki, czyni to tylko wylacznie dla wygody osób odwiedzajacych Witryne. Polaczenie do innych witryn czy stron odrebnmych od niniejszej Witryny odbywa sie na wylaczne Twoje ryzyko.

Obrazy, materiały do ​​pobrania i logo Russell Europe nie mogą być przekazywane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody działu marketingu Russell Europe. Obrazy są ważne do 31 grudnia 2020 r., A korzystanie z nich po tym czasie narusza prawa do korzystania z fotografii.

Firma Fruit zarzadza i kontroluje Witryne z biur swej filii, FOL International GmbH, znajdujacych sie w Kaiserslautern w Niemczech. Firma Fruit rezerwuje sobie prawo do modyfikowania od czasu do czasu tych warunków.