Menu Szukaj

CERTYFIKAT WRAP

Na dowód naszego zaangażowania w zachowanie najwyższych standardów etycznych stosujemy reguły WRAP. Certyfikat WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) to zakrojony na największą skalę na świecie program akredytacyjny, który choć popierany przez przemysł odzieżowy, jest programem całkowicie niezależnym. Certryfikat WRAP ma na celu zapewnienie legalnych, humanitarnych i etycznych procesów produkcyjnych na całym świecie. Aby uzyskać ceryfikat dla wszystkich naszych zakładów jak również zakladów naszych dostawców, podlegamy regularnej kontroli i musimy spełnić 12 reguł WRAP. Dotyczą one takich dziedzin jak przepisy o miejscu pracy, korzystanie z pracy dzieci, godziny pracy, przepisy BHP, formy dyskryminacji i bezpieczeństwa. Nasze cerytyfikaty po raz kolejny udowadniają, że możecie nam ufać. Russell Europe działa zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi i ekologicznymi.

Download Certificate

View Website

Wrap Temp

CERTYFIKAT OEKO-TEX

Wszystkie nasze artykuły odzieżowe, zarówno wyprodukowane przez nas jak i przez kontrahentów, posiadają certyfikację Normy 100 Oeko-Tex, która gwarantuje, że nie zawierają żadnych substancji szkodliwych dla człowieka lub środowiska. Oeko-Tex to znany na świecie system badania i certyfikacji tekstyliów. Kryteria badawcze są ujednolicone na całym świecie; wśrod nich znajdują się testy na odczyn pH, pestycydy i ciężkie metale. Odzież otrzymuje atest Oeko-Tex jedynie wtedy, gdy badania nie wykryją w niej żadnych szkodliwych substancji.

Download Certificate

View Website

Oeko Temp

UCZESTNIK BSCI

Wspieramy ideę uczciwego handlu i należymy do FTA (Foreign Trade Association). FTA jest wiodącym stowarzyszeniem biznesowym w handlu globalnym, które promuje międzynarodowe wartości i nowoczesny łańcuch dostaw, ulepszając w sposób zrównoważony ramy polityczne i prawne w wymianie handlowej. FTA zapewnia Business Social Compliance Initiative (BSCI), aby wspierać firmy w poprawie warunków pracy w fabrykach i na plantacjach źródłowych.

View Website

Bsci

KODEKS POSTĘPOWANIA

Russell Europe operuje zgodnie z najwyższymi standardami etyki biznesu i poszanowaniem praw człowieka oraz zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. Wymagamy tego samego od naszych dostawców, licencjobiorców, dystrybutorów oraz innych partnerów biznesowych. Chociaż Firma rozumie, że w państwach, w których wytwarzane są dobra, istnieją różne systemy kulturowe, prawne i etyczne, nasz Kodeks postępowania ustanawia pewne podstawowe wymagania, którym muszą sprostać wszystkie placówki, lokalne i zagraniczne, należące i obsługiwane przez Firmę lub podwykonawców, licencjobiorców lub innych parterów biznesowych. Każdy z naszych partnerów biznesowych musi posiadać w swoich zakładach Kodeks postępowania umieszczony w widocznym miejscu, w języku angielskim oraz języku lokalnym.

Download Certificate

 

Deklaracja ujawniająca handel ludźmi i współczesne niewolnictwo

View Website

×

Szukaj

Zobacz wszystkie produkty →